banner

Trollbröllopet framförs till största delen med dialektalt språk "Äppelbomål".

Liten ordlista och summering finns i programmet för att underlätta för dig som besökare. Sammanfattning finns på engelska och tyska.

Vår erfarehet är att man även som utsocknes hänger med i handlingen och förstår sammanhanget bra.

 

Vad är en dialekt?

"En dialekt är en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område. Det är den enklaste definitionen, men i själva verket är det inte alltid så självklart var gränserna mellan olika dialekter går. Alla dialekttalande inom ett visst dialektområde talar inte heller exakt likadant. Det faktiska språkbruket har i alla tider varit föränderligt och varierande mellan olika generationer, grupper, individer och situationer.

 Källa: sprakochfolkminnen.se
 

Sagt från publiken:


En amerikansk åskådare svarade så här på frågan om hurvida personen förstod spelets handling:

"You always understand love"

Så här skriver Ragna Fahlander, Dalarnas Tidningar 11 augusti 2016:

" Och alla talar Äppelbo-mål, "odält" bra. Åtminstone verkar det så, som Falubo förstår jag inte allt, men det allra mesta."


 

Vi Äppelbobor är stolta över vårt bygdemål och hjälper dig gärna om du inte förstår.